Utvecklingsbiologi och regenerativ medicin – Igor Adameykos forskargrupp

Forskargruppen utvecklingsbiologi och regenerativ medicin leds av Igor Adameyko på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Endokrinologi och diabetes Farmaceutiska vetenskaper Pediatrik Utvecklingsbiologi
IA
Innehållsgranskare:
2024-03-22