Translationell forskning om vanliga och sällsynta hudsjukdomar – Forskargrupp Jakob Wikström

Huden är människans största organ och har en komplex arkitektur och reglering. Med vår forskning - som är förankrad inom områdena metabolism och cellbiologi - utför vi translationell forskning som syftar till att utveckla bättre förståelse och behandling av vanliga och sällsynta hudsjukdomar.

Vår forskning

Huden är människans största organ och har en komplex arkitektur och reglering. Med vår forskning - som är förankrad inom områdena metabolism och cellbiologi - utför vi translationell forskning som syftar till att utveckla bättre förståelse och behandling av vanliga och sällsynta hudsjukdomar.

Publikationer

Utvalda publikationer