Gynekologisk forskargrupp – Elisabeth Epstein

Den gynekologiska forskargruppen bedriver forskning på bred front fokuserat kring fyra huvudteman

Vår forskning

Målet för ultraljudsforskningen är att utveckla ultraljudsdiagnostiken vid gynekologiska sjukdomar så väl cancer som godartade tillstånd för att optimera utnyttjandet av sjukvårdens resurser och att undvika såväl över som underbehandling. Utvärderar nya ultraljudstekniker, bedriva translationell forskning, med syftet att skräddarsy behandlingen för varje enskild patient. Utvärdera spelbaserat lärande och artificiell intelligens/ deep learning vid diagnostik av äggstockstumörer.

Sexuell och reproduktiv hälsa. Vi undersöker: 1/ Om det är säkert att genomföra medicinsk abort i hemmet. 2/ Om vi kan hitta en ny behandlingsform för kvinnor med menstruationsrelaterad smärta och endometrios, en bra behandling skulle medföra stora vinster då många är sjukskrivna på grund av smärtor. 3/ Konsekvenserna för kvinnor som tidigare genomgått könsstympning, hur upplevs och påverkar det framtida liv (t.ex. sexualitet, förlossning). Hur skall dessa kvinnor omhändertas på bästa sätt?

Bäckenbotten, robotkirurgi och endometrios: Syftet med forskningen är att ta reda på om kirurgiskt komplicerade fall har större fördelar och mindre risk för komplikationer med robotkirurgi jämfört med andra operationsmetoder vid hysterektomi och framfall. Jämföra symptom, förekomst av samlagssmärtor, livskvalitet vid olika typer av operationer för livmoderframfall och rekonstruktiv kirurgi efter defektläkta förlossningsskador. Undersöka om ultraljud kan bedöma utbredning av endometrios och prediktera kirurgiska svårigheter.

Samverkan

 • IETA (International Endometrial Tumour Analysis): Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • IOTA (International Ovarian Tumour Analysis). Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • IDEA (International Deep Endometriosis Analysis). Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • MUSA (Morphological Uterus Sonographic Assessment). Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • TITANUM (GestaTIonal TrophoblAstic NeoplasIa Ultrasound assessment). Prospektivt internationellt multicenter samarbete
 • PCME (Personalized Cancer Medicine in Endometrial Cancer). Translationellt projekt i samarbete med Joseph Carlson KI.
 • AI-djupinlärning vid äggstockstumörer i samarbete med KTH (Kevin Smith, Pawel Herman, Emir Konuk, Filip Christiansen, Elliot Epstein)
 • Precision medicine, BIO-IMAGE databasen vid äggstockscancer (SciLifeLab, Johan Lindberg, Brinton Seashore-Ludlow)
 • Nationella nätverk avseende könsstympning (Vanja Berggren KI)
 • Internationellt samarbete avseende endometrios (ZEG=Epidemiologiskt centrum för epidemiologisk hälsoforskning, Berlin, Tyskland)

Forskningsprojekt

 • IETA 4: Utvärdera ultraljudets roll vid diagnostik av livmodercancer
 • IOTA: Utvärdera multimodala strategier vid diagnostik av äggstockstumörer
 • IDEA: Utvärdera ultraljudets roll vid diagnostik av djup endometrios
 • TITANUM: Ultraljud för att bedöma prognos vid trofoblasttumörer
 • PCME (Personalized Cancer Medicine” in Endometrial Cancer). Utvärderar ultraljud, biometriska, demografiska, molekylära markörer för att prediktera återfall och dör i livmodercancer
 • SonoQZ (mobil applikation): Utvärdera spelbaserat lärande vid diagnostik av äggstockstumörer
 • AI-maskininlärning: Kan maskininlärning användas för att skilja ultraljudsbilder av godartade från elakartade äggstockstumörer?
 • Precision medicine: Kan cirkulerande tumör-DNA, immunceller & AI-bildanalys användas vid diagnos, & behandling av äggstockscancer?
 • Hemabort: Medicinsk abort i hemmet upp till 70 dagars graviditetslängd. Syfte: Att utvärdera effektivitet och acceptans för hemabort vid 64-70 dagars graviditet jämförs med <64 dagar
 • Menstruationsrelaterad bäckensmärta Syfte: Att undersöka effekten av melatonin vid dysmenorré och endometrios
 • Effekter av könsstympning Syfte: att undersöka förlossningsutfall, upplevelse och sexuell funktion hos kvinnor i Sverige som tidigare genomgått könsstympning
 • Endometrios: Minskar opioidkonsumtion hos patienter med endometrios som genomgår operation hysterektomi?
 • Robotkirurgi: Att undersöka fördelarna med robot jämfört med övriga minimalinvasiva metoder avseende komplikationer hos patienter med borttagande av livmodern
 • Defektläkta förlossningsskador: En randomiserad kontrollerad behandlingsstudie avseende mellangårdsbristningar som spricker upp, där vi jämför konservativ behandling (sårvård och antibiotika) mot att omedelbart sy om bristningen.
 • TVT-Slyngplastik vid inkontinens: långtidsuppföljning och komplikationer ur ett populationsperspektiv
 • Apikal prolaps: Vilken operationsmetod har bäst utfall och störst risk för recidiv?

Forskningsstöd

 • Cancerfonden
 • Vetenskapsrådet
 • ALF-medicin
 • ALF-Hälsa Medicin Teknik (i samarbete med KTH)
 • AFA, Region Stockholm-Gotland
 • Radiumhemmets forskningsfonder

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cancer och onkologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Radiologi och bildbehandling Reproduktionsmedicin och gynekologi
EE
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-03-25