Jette Lengefeld Team

The research team aims to reveal how size affects hematopoietic stem cell function using mice and patient samples and to evaluate whether this mechanism is evolutionarily conserved across eukaryotes.

Teamet är del av Eva Hellström Lindbergs forskargrupp vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM).

Vår forskning

Att vävnad inte kan återbildas är ett stort hälsoproblem hos äldre. En starkt bidragande orsak till denna försämring är förlusten av stamcellsfunktionen under åldrandet. Trots stamcellernas viktiga roll är det oklart hur de misslyckas med att upprätthålla sina funktioner under åldrande och sjukdom.

Jag upptäckte en ny aspekt av stamcellers åldrande in vivo: cellulär förstoring. Med åldern ökar stamcellerna i storlek, vilket leder till att de förlorar sin funktion. Det är dock oklart hur storleken påverkar stamcellernas kondition. Dessutom är den fysiologiska betydelsen av denna process fortfarande olöst.

Min forskargrupp har som mål att avslöja hur storlek påverkar hematopoetiska stamcellers funktion med hjälp av möss och patientprover och att utvärdera om denna mekanism är evolutionärt bevarad hos eukaryoter.

Pågående forskningsprojekt

Identifiering av cellulära vägar som orsakar dysfunktion hos stamceller under deras förstoring. Vi använder molekylär profilering och musmodeller för att identifiera de molekylära mekanismer som försämrar fitness hos stora stamceller.

Föryngra stamceller genom att förhindra att de förstoras. Vi strävar efter att identifiera sätt att föryngra stamceller genom att påverka deras storlek. Målet med detta projekt är att hitta sätt att förbättra stamcellernas funktion under åldrandet och vid sjukdom.

Främjar dysreglering av stamcellers storlek cancer? Vi använder blodstamceller från möss och människor för att identifiera faktorer som underlättar leukemi in vivo och för att undersöka de underliggande mekanismerna.

Nyckelord:
Blodstamceller Hematologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
JL
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-06-04