Hur normala blodstamceller förändras vid utveckling till blodcancer – Petter Woll forskargrupp

Gruppens forskning söker ta reda på varför muterade blodceller innebär en ökad risk att utveckla leukemi. Vi hoppas identifiera individer som har högre risk att utveckla leukemi och kliniskt behandla dem. Med våra studier hoppas vi kunna kunna förhindra uppkomsten av leukemi, samt ta fram målinriktade behandlingar.

En grupp med människor utanför Aula Medica i Solna.
Petter Wolls forskargrupp vid institutionen för medicin Huddinge. Foto: Stefan Zimmerman

Om vår forskning

Målet med gruppens forskning är att kunna besvara frågan om varför muterade blodceller kan konkurrera ut normala celler och därmed ge en ökad risk att utveckla leukemi. Risken att utveckla leukemi är troligtvis inte bara beroende av vilken typ av mutationer som uppstår.

Våra studier syftar till att ge nya insikter, för att i ett tidigare skede kunna hitta de individer som har högre risk att utveckla leukemi, och kliniskt behandla dem. Detta för att förhindra att de utvecklar leukemi. Slutligen kan dessa studier avslöja viktiga biologiska egenskaper hos de celler som är förutbestämda att bli leukemiceller, vilka kan användas för målinriktade behandlingar.

Läs mer om gruppens forskning på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen