Klinisk fysiologi – Marcus Carlssons forskargrupp

Forskargruppsledare

Profile image

Marcus Carlsson

Professor/Överläkare

Kalender Klinisk Fysiologi

Nyheter Klinisk Fysiologi

Forskningsprojekt

Kardiovaskulär funktion - Projektledare Kenneth Caidahl
Samspelet energimetabolism, cirkulation och respiration - Projektledare Lennart Jorfeldt

Karolinska Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Group

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen