Musikens neuropsykologi – Fredrik Ulléns grupp

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, där Fredrik Ullén också är chef för avdelningen för kognitiv neuropsykologi.

Dekorativ bild som föreställer en musikalisk DNA spiral som används i presentationer av gruppens forskning.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyhetsarkiv