Immunoterapi – Robert Harris forskargrupp

Vi strävar efter att tillämpa nya behandlingsmetoder som kommer från experimentella studier till människans kliniska miljö.

Vår forskning

Vi strävar efter att tillämpa nya behandlingsmetoder som kommer från experimentella studier till människans kliniska miljö.

Immunoterapi


Vi ägnar oss åt undersökning av patogener av autoimmuna sjukdomar, inklusive multipel skleros (MS), typ I diabetes (T1DM) och reumatoid artrit (RA), och att utveckla nya terapier för dessa sjukdomar. Dessa representerar några av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden och utgör en enorm börda för hälsobudgetar världen över.

De terapier som för närvarande används har bara en liten fördel för de flesta patienter och behovet av nya terapeutiska ingrepp är därför av största vikt. Genom studier av experimentella sjukdomar strävar vi efter att tillämpa denna kunskap till den kliniska situationen.

Vi genomför ett starkt sammanlänkat forskningsprogram som syftar till att tillämpa kunskap från projekt inom grundforskning i en klinisk miljö. Dessa mål kan sammanfattas som:

  • Karakterisering av de immuna mekanismer som ligger bakom autoimmuna sjukdomar
  • Definiera de biokemiska och immunologiska grunderna för autoantigenicity av självproteiner
  • Utveckling av nya terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar

Forskningsprojekt

  • Vilka immunologiska mekanismer styr utvecklingen av en autoimmun sjukdom?
  • Varför uppkommer autoimmunitet till att börja med?
  • Hur kan vi dämpa eller bota sjukdomarna?

Aktuellt

Publikationer

Utvalda publikationer

Competitive repopulation of an empty microglial niche yields functionally distinct subsets of microglia-like cells.
Lund H, Pieber M, Parsa R, Han J, Grommisch D, Ewing E, et al
Nat Commun 2018 11;9(1):4845

Fatal demyelinating disease is induced by monocyte-derived macrophages in the absence of TGF-β signaling.
Lund H, Pieber M, Parsa R, Grommisch D, Ewing E, Kular L, et al
Nat. Immunol. 2018 05;19(5):1-7

TGFβ regulates persistent neuroinflammation by controlling Th1 polarization and ROS production via monocyte-derived dendritic cells.
Parsa R, Lund H, Tosevski I, Zhang X, Malipiero U, Beckervordersandforth J, et al
Glia 2016 11;64(11):1925-37

BAFF-secreting neutrophils drive plasma cell responses during emergency granulopoiesis.
Parsa R, Lund H, Georgoudaki A, Zhang X, Ortlieb Guerreiro-Cacais A, Grommisch D, et al
J. Exp. Med. 2016 07;213(8):1537-53

Adoptive transfer of immunomodulatory M2 macrophages prevents type 1 diabetes in NOD mice.
Parsa R, Andresen P, Gillett A, Mia S, Zhang X, Mayans S, et al
Diabetes 2012 Nov;61(11):2881-92

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Teamledare

Profile image

Sebastian Lewandowski

Teamledare, Neurovaskulära skador och neurodegeneration

Teamledare inom Robert Harris forskargrupp. En teamledare fungerar som ett extra ledarskapsstöd till vår forskargruppledare och bedriver egen forskning.

Ämne: Neurovaskulära skador och neurodegeneration
 

 

Teammedlemmar (Sebastian Lewandowskis team)