Molekulär epidemiologi och åldrande – Sara Häggs forskargrupp

Sara Häggs forskningsgrupp fokuserar på epidemiologiska studier av åldrande, med särskilt intresse för markörer för biologiskt åldrande och dess samband med åldersrelaterade utfall såsom skörhet, kardiometabola sjukdomar, Parkinsons och demens. Vi är också intresserade av farmakoepidemiologi och studier om återanvändning av läkemedel med genotypdata och svenska register.

Sara Häggs grupp av kollegor och doktorander

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Epidemiologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) Medicinsk genetik Molekylär epidemiologi Åldrande Visa alla
SH
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-03-22