Alexis Cullen

Alexis Cullen

Senior Forskare
E-postadress: alexis.cullen@ki.se
Besöksadress: Avd försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Fm Mittendorfer-Rutz, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är forskare på deltid inom forskargruppen "Mental hälsa och social integration" (MENTE) där jag deltar i studier som undersöker psykisk hälsa och sociala konsekvenser bland flyktingar och migranter, med särskilt fokus på konsekvenser för dem som utvecklar psykotiska störningar .

  UTBILDNING
  Medicine doktor i utvecklingspsykopatologi, 2014, Institute of Psychiatry, Psychology &
 • Neuroscience, King’s College London, UK
  Master, Forensic Mental Health Research, 2008, Institute of Psychiatry, Psychology &
 • Neuroscience, King’s College London, UK
  Fil kand, Psychology and Biology, 2006, University of Reading, UK

Forskningsbeskrivning

 • Det primära syftet med mitt arbete är att belysa de mekanismer genom vilka psykosociala motgångar (t.ex. barndomstrauma, större livshändelser, migration) bidrar till uppkomsten och försämringen av schizofreni och relaterade psykotiska störningar. Det mesta av min forskning har fokuserat på ungdomar som kan ha ökad risk att utveckla psykos, undersöka biologiska markörer för stress och inflammation, och deras förhållande till kognition, psykosocialt motgång, och progression till mer avancerade stadier av sjukdom. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med brittiska elektroniska hälsojournaler, genom att använda dessa data för att undersöka faktorer på patientnivå associerade med olika resultat (t.ex. användning av tvångsmetoder inom psykiatrisk vård, återinläggningsfrekvens och längd på psykiatrisk sjukhusinläggning).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI