Klinisk och translationell forskning inom lupus och autoimmunitet – Team Ioannis Parodis

Vi bedriver klinisk och translationell forskning inom inflammation och autoimmunitet, med fokus på systemisk lupus erythematosus. I våra studier undersöker vi biomarkörer och effekter av immunmodulerande terapi i förhållande till kliniska, molekylära och patientrapporterade utfall. En separat forskningslinje består av projekt inom medicinsk pedagogik.

Klinisk och translationell forskning inom lupus och autoimmunitet

Vårt fokus: Precisionsmedicin inom autoimmunitet, med särskild tonvikt på systemisk lupus erythematosus (SLE) och dess kliniska manifestationer.

Våra mål: Det övergripande målet med vår forskning är att bidra till skräddarsytt omhändertagande av människor som lever med en autoimmun sjukdom, särskilt de som lever med SLE. Vår hypotes är att man kan uppnå bättre behandlingssvar om immunmekanismer snarare än kliniska fenotyper driver behandlingsvalet. Som ett steg mot den riktningen utvecklar vi prediktionsmodeller för behandlingssvar och prognos baserat på molekylära mönster.

Kort om vår forskning: Vi studerar molekylära fenotyper baserat på genuttryck och proteinnivåer i blod, urin och vävnad. Vi använder systembiologi för att föreslå ny användning av existerande terapier samt markörer för sjukdomsaktivitet, behandlingssvar och långtidsutfall som är tillämpbara i klinisk rutin. Ett syfte är att identifiera markörer i blod och urin som bäst speglar molekylära mönster i njurvävnad från patienter med lupusnefrit (LN).

Kort om SLE: SLE är en kronisk, inflammatorisk, autoimmun sjukdom som främst drabbar kvinnor i barnafödande ålder. LN är en allvarlig, potentiellt livshotande sjukdomsmanifestation vars patogenes fortfarande är otillräckligt kartlagd och som drabbar 35–60% av patienter med SLE.

The illustration depicts some of the manifestations of systemic lupus erythematosus.
Illustrationen visar några av manifestationerna av systemisk lupus erythematosus. Foto: Despina Katsouli and Georgia Maltezou.

Samhällsnytta: Vår forskning drivs av enkla men viktiga mål. Resultat från våra projekt förväntas ha en enastående inverkan på den kliniska vården av patienter med SLE och även andra autoimmuna sjukdomar, genom att leda till förbättrad livskvalitet och lägre behov av sjukvårdsresurser, inklusive sjukhusvistelser. Detta förväntas i sin tur leda till minskade vårdkostnader, hämning av organskadeprogress och en övergripande minskad sjukdomsbörda och dödlighet för patienter med SLE

Medicinsk pedagogik: Inom ramen för ett separat forskningsspår undersöker vi potentialen hos virtuella patienter att bidra till ökad förmåga hos läkarstudenter att resonera kliniskt, efter träning i en innovativ AI-berikad socialrobotisk plattform.

Gruppfoto med team Parodis.
Gruppbild från 2023 Rheuma Retreat. Från vänster: Sahar Sarrafzadeh Zargar, Julius Lindblom, Dionysis Nikolopoulos, Denis Lagutkin, Roberto Depascale, Maria Helena Lourenço, Ioannis Parodis, Alvaro Gomez Gonzalez, Nursen Cetrez, Yvonne Enman, Alexander Borg, Alexander Tsoi. Foto: Erdem Aybay.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

Forskningsstöd

 • EU - IHI/EFPIA
 • Reumatikerfonden
 • Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Nyckelfonden
 • Stiftelsen Professor Nanna Svartz 
 • Ulla och Roland Gustafssons donationsfond
 • Region Stockholm 
 • Karolinska Institutet.

Läkemedelsföretag

 • Aurinia
 • Bristol-Myers Squibb
 • Gilead
 • GlaxoSmithKline
 • Otsuka
 • Roche

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cancer och onkologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Reumatologi och inflammation
IP
Innehållsgranskare:
2024-04-02