Nya riktade cancerbehandlingar för att övervinna läkemedelsresistens – Katja Pokrovskaja Tamms team

Målet är att hitta nya molekylära markörer och terapeutiska metoder för att övervinna primär och sekundär resistens och möjliggöra individualiserad anti-cancerterapi. Vi fokuserar specifikt på autofagi, ett cellulärt program aktiverat som en överlevnadsmekanism i cancerceller och cancerstamceller, och även av många anticancerläkemedel under behandling. Vi använder nya selektiva föreningar som är inriktade på autofagi och lysosomala proteiner i prekliniska in vitro- och ex vivo-studier.

Publikationer

Utvalda publikationer