Gastroenterologi – klinisk epidemiologi och kliniska prövningar – Forskargrupp Ola Olén

Målet med vår forskning är att förbättra vården och i slutändan livskvaliteten för patienter som lider av gastrointestinala sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom (En: inflammatory bowel disease [IBD]) eller funktionella mag-tarmsjukdomar (t.ex. irritabel tarm).

Gastroenterologi – klinisk epidemiologi och kliniska prövningar

Medlemmarna i forskargrupp Olén är en blandning av deltidsforskande kliniker ( barnläkare, gastroenterologer, kirurger och sköterskor) och heltidsforskande forskningsspecialister (biostatistiker och epidemiologer). Viktiga forskningsfrågor som vi utforskar är: Varför utvecklar en del IBD eller IBS? Vad är prognosen för dessa tillstånd (med särskilt fokus på patienter som diagnostiseras redan under barndomen)? Är nya farmakologiska och kirurgiska behandlingar av IBD säkra, effektiva och kostnadseffektiva? Är det psykologisk behandling vid IBS effektivt?

Finansiering

Vår forskargrupps forskning finansieras av bl.a.:

  • VR (Vetenskapsrådet)
  • FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
  • SSMF (Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning)
  • Karolinska Institutet
  • Läkaresällskapets fonder
  • ALF 
  • Ihre fellowship
  • Cancerfonden

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Gastroenterologi Pediatrik
OO
Innehållsgranskare:
2024-06-26