Socialgerontologi – Neda Agahis grupp

Vår forskning ligger inom området socialgerontologi och fokuserar främst på olika aspekter av ojämlikheter i åldrande och ålderdom. Vi studerar livsstil, sociala relationer, hälsa och funktionsnedsättningar hos dagens äldre vuxna, och hur och varför de förändras över tid och i samband med olika livshändelser.

Mer info på engelska

Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan: Social Gerontology – Neda Agahi group.

Forskningsnyheter

Publikationer

Divergence and convergence: how health inequalities evolve as we age.
Fritzell, J., Rehnberg, J.
In Hoffmann, R. (ed.) Handbook of Health Inequalities Across the Life Course Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2023: 307-326

Impact of the COVID-19 pandemic on Swedish adults aged 77 years and older: Age differences in lifestyle changes.
Augustsson E, Von Saenger I, Agahi N, Kåreholt I, Ericsson M
Scand J Public Health 2023 Jul;51(5):764-768

Why Are Old-Age Disabilities Decreasing in Sweden and Denmark? Evidence on the Contribution of Cognition, Education, and Sensory Functions.
Badache AC, Mäki-Torkko E, Widen S, Fors S
J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2023 Mar;78(3):483-495

Heavy alcohol consumption before and after negative life events in late mid-life: longitudinal latent trajectory analyses.
Agahi N, Morin L, Virtanen M, Pentti J, Fritzell J, Vahtera J, Stenholm S
J Epidemiol Community Health 2022 Apr;76(4):360-366

Trends in the shape of the income-mortality association in Sweden between 1995 and 2017: a repeated cross-sectional population register study.
Rehnberg J, Östergren O, Fors S, Fritzell J
BMJ Open 2022 Mar;12(3):e054507

Growing Income-Based Inequalities in Old-Age Life Expectancy in Sweden, 2006-2015.
Fors S, Wastesson JW, Morin L
Demography 2021 Dec;58(6):2117-2138

Trends and Inequality in the New Active Ageing and Well-Being Index of the Oldest Old: a Case Study of Sweden. Fritzell, J., Lennartsson, C., Zaidi A.
Journal of Population Ageing 2021 Feb; 14: 5–22

Interdependent pathways between socioeconomic position and health: A Swedish longitudinal register-based study.
Rehnberg J, Östergren O, Esser I, Lundberg O
Soc Sci Med 2021 Jul;280():114038

Do socioeconomic inequalities in pain, psychological distress and oral health increase or decrease over the life course? Evidence from Sweden over 43 years of follow-up.
Celeste RK, Fritzell J
J Epidemiol Community Health 2018 Feb;72(2):160-167

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Kontakta oss

Postadress

Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Besöksadress

Aging Research Center, Widerströmska huset, plan 9 och 10
Tomtebodavägen 18 A, 171 65 Solna

Karta - Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Solna

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
NA
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-05-13