Thoraxkirurgi – Anders Franco-Cerecedas forskargrupp

Målet är att driva den thoraxkirurgiska utvecklingen framåt till gagn för patienterna. Forskningen är multidisciplinär samt uttalat translationell och transparant, och utgår från kliniska problem där målet är att göra vården av våra patienter bättre. Forskningen innefattar allt från basal preklinisk forskning på gen- och stamcellsnivå till avancerade kirurgiska tekniker, riskstratifiering av patienter och uppföljning av av kirurgiska resultat inkluderande morbiditet och mortalitet.

Kalender Thoraxkirurgi

Nyheter Thoraxkirurgi

Forskning Thoraxkirurgi

Forskningen vid gruppen Thoraxkirurgi präglas av ett stort mått av självständighet bland de ingående forskarna, och innefattar allt från basal preklinisk forskning på gen- och stamcellsnivå till avancerade kirurgiska tekniker, riskstratifiering av patienter och uppföljning av kirurgiska resultat inkluderande morbiditet och mortalitet.

Forskningen är multidisciplinär, uttalat translationell, transparant och öppen för extern granskning och utgår från kliniska problem där målet är att göra vården av våra patienter bättre. Vidare är forskningen organiserad och drivs så att alla patienter kan vara en forskningspatient, att alla medarbetare (oavsett personalkategori) som vill skall kunna få forska och FoU-verksamheten skall genomsyra den kliniska verksamheten så påtagligt att alla medarbetare känner stolthet, glädje och ansvar i att kunna delta.

Forskargruppsledare

Profile image

Anders Franco-Cereceda

Professor/Överläkare

Kliniska studier

Documents

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Utbildning

Läkarprogrammet

Studentvald fördjupningskurs inom hjärt- och kärlkirurgi

Hjärt- och kärlkirurgi (3hp) | Kurskod 2LK156 | Karolinska Institutet Utbildning 

Omvårdnadsutbildning

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp. Det här är en kurs som är förankrad i forskning och evidens vilken kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession i vården av den thoraxkirurgiska patienten.

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad HT24 | Karolinska Institutet Utbildning

För patienter

Informationsfilm för patienter om vad som sker innan och efter en hjärtoperation:

https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-hjarta-karl-och-neuro/thoraxkirurgi/thoraxkirurgi/var-verksamhet/