Metalltoxikologi – Maria Kipplers forskargrupp

Syftet med vår forskning är att klarlägga toxiska effekter av metaller - samt att förstå kausala samband mellan metallexponering och den tidiga utvecklingen och sjukdomar senare i livet, och hur dessa samband påverkas av olika känslighetsfaktorer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Nobels väg 13, Stockholm, Solna, Sweden

Postadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Box 210, Stockholm, SE-171 77, Sweden

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Barns utveckling Farmakologi och toxikologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Födelsekohort Metaller Spårämnen Visa alla
Anna Persson
2024-03-25