Sarkoidos och systemisk lupus erythematosus epidemiologi

Vårt övergripande mål är att bättre förstå orsakerna och utfall av sarkoidos och lupus. Vårt uppdrag är att leverera evidensbaserade svar på etiologiska och kliniska frågor med hjälp av epidemiologiska metoder.

Mål och uppdrag

Vårt övergripande mål är att bättre förstå orsakerna och utfall av sarkoidos och lupus.

Våra särskilda mål är att:

 • Identifiera riskfaktorer för sarkoidos och lupus
 • Minska tiden från symptomdebut till bedömning
 • Förbättra behandlingsstrategier för sarkoidos och lupus
 • Minimera de långsiktiga konsekvenserna av sarkoidos och lupus

Vårt uppdrag är att leverera evidensbaserade svar på etiologiska och kliniska frågor med hjälp av epidemiologiska metoder.

Om vår forskning:

Vi använder svenska populationsbaserade registerdata för att bättre förstå de demografiska, kliniska och livsstilsfaktorer som driver ökade risker för utfall relaterade till kroniska inflammatoriska sjukdomar, i synnerhet lupus och sarkoidos. Vårt arbete fokuserar på att kvantifiera risker så att vården för personer med lupus och sarkoidos kan förbättras.

Sveriges högkvalitativa och omfattande hälsovårdsdata ger oss möjligheten att genomföra storskaliga studier om riskfaktorer och utfall. Dessa nationella data från hälso- och demografiskaregister utgör grunden för vårt datalager för forskning. Det berikas ytterligare med kliniska och laboratoriedata från sjukhusbaserade register.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

Vårt arbete är finansierat bland annat av:

 • Vetenskapsrådet
 • Hjärt-Lungfonden
 • National Institutes of Health
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Strategisk Forskningsområdet Epidemiologi (SFO Epi)
 • Ingegerd Johansson Foundation
 • Karolinska Institutets stiftelser och fonder

Forskningsstöd

Vårt arbete är finansierat bland annat av:

 • Vetenskapsrådet
 • Hjärt-Lungfonden
 • National Institutes of Health
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Strategisk Forskningsområdet Epidemiologi (SFO Epi)
 • Ingegerd Johansson Foundation
 • Karolinska Institutets stiftelser och fonder

Samarbete

Vårt arbete samlar expertis från kliniker, immunologer och epidemiologer. Samarbeten är nödvändiga för utbyte av expertis från alla vetenskapliga områden och vi välkomnar forskare intresserade av forskning om kroniska inflammatoriska sjukdom att kontakta oss.

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Reumatologi och inflammation
EA
Innehållsgranskare:
2024-06-11