Global och sexuell hälsa (GloSH) – Anna Mia Ekströms forskargrupp

Forskningsgruppen för global och sexuell hälsa arbetar för att främja kunskap om global hälsoutveckling och sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Vår forskning fokuserar på hiv, förebyggande beteenden, nya infektioner, icke-smittsamma sjukdomar, migranters hälsa, hälsoekonomi, e-hälsa, och är också hem för Hans Roslings Gapminder-projekt. Gruppen består av tvärvetenskapliga forskare med erfarenhet av studiedesign och projektgenomförande i svaga hälsosystem.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Infektionsmedicin Reproduktionsmedicin och gynekologi
Maja Rudolphson
2024-04-04