Infektion/Venhälsan – Jaran Eriksens forskargrupp

Vi forskar om olika aspekter av behandling och förebyggande av infektionssjukdomar, oftast studier för att förbättra vården för de patienter vi träffar på infektionskliniken på Södersjukhuset (SÖS). Pågående projekt handlar bl.a. om att förbättra hiv-behandling, optimera vård för och förebyggandet av STIer och hiv hos män som har sex med män, förebyggande av skelett- och ledinfektioner efter ortopedisk kirurgi, samt optimering av antibiotikabehandling för både sluten- och öppenvård.

Projekt

OPAT – Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy – Ett projekt för att studera effekter, hälsoekonomi, patientens och vårdgivarens uppfattningar av kontinuerlig infusion av antibiotika som ges via elastomerpumpar.

PrEP OPT – Optimerad klinisk implementering av PrEP (pre-exponeringsprofylax mot HIV) bland män som har sex med män (MSM) i Stockholm, Sverige En kohortstudie för att bedöma hur hiv-förebyggande åtgärder för MSM kan optimeras, t.ex. vad gäller riskbeteende, biverkningar, njurfunktion.

PrEP SAD – En studie av psykisk och sexuell hälsa bland MSM som använder PrEP i Stockholm, Sverige.

PrEP Self – En studie för att följa upp genomförbarhet och uppfattning om självtestning för STI och HIV bland MSM som står på PrEP i Stockholm, Sverige.

SAP – En studie av screening för analcancer och celldysplasi hos MSM som lever med HIV.

Mpox-Ak: En studie av prevalensen av mpox och immunitet mot mpox efter infektion och vaccination.

EURO-Sida – En kohortstudie om personer som lever med hiv. Alla personer som lever med hiv i Sverige bjuds in att delta i detta europeiska samarbetsprojekt.

CC Correct - Optimering av antibiotikaprofylax vid proteskirurgi för att minska risken för ledprotesinfektioner Ett projekt för att studera om den nuvarande standarddosen av perioperativ antibiotikaprofylax med kloxacillin som används för höft- och knäprotesplastik i Sverige är lämplig, eller om optimerad/individualiserad dosering, skulle kunna öka antalet patienter som når adekvata koncentrationer och därmed minska antalet postoperativa infektioner.

Samarbeten

Utvalda pågående samarbeten

  • Ersta sjukhus – SAP-studien
  • Folkhälsomyndigheten – Mpox-studien
  • Avdelningen för klinisk farmakologi, Institutionen för laboratoriemedicin, KI och Karolinska Universitetslaboratoriet – CC correct, OPAT
  • ASIH Capio Dalen – OPAT
  • Access Care ASIH – OPAT
  • Forskningsgruppen för hälsosystempolitiska frågor, Institutionen för global folkhälsa (GPH), KI
  • Global och sexuell hälsa (GLOSH) Forskningsgrupp, GPH, KI

Forskningsstöd

Våra nuvarande finansiärer inkluderar:

• Karolinska Institutet fonder

• ALF – Region Stockholm

• Folkhälsomyndigheten/Folkhälsomyndigheten

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Stockholm South General Hospital, Infectious diseases/Venhälsan, Stockholm, Sweden

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi HIV Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Infektionsmedicin Infektionsmedicin Könssjukdomar Resistens mot antimikrobiella läkemedel Skelettsjukdomar, infektiösa Visa alla
JE
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-03-25