Genetiska och funktionella studier av B och T cellsreceptorer – Gunilla Karlsson Hedestams grupp

Vår forskning fokuserar på adaptiva immunsvar och kvalitativa egenskaper hos B- och T-cellsrepertoarer. Ett specifik intresse i gruppen är att förstå individuella variationer i V, D och J gener och hur dessa påverkar antigen-specifika svar i kontexten av infektion, vaccination och autoimmunitet.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen