Pediatrik – Inger Kulls forskargrupp

Forskningen inom gruppen är främst fokuserad på att identifiera faktorer av betydelse för vård av personer med allergisk sjukdom, med ett särskilt fokus på svår sjukdom och övergången från barndom till vuxen ålder.

Vår forskning

En styrka med forskningen är möjligheten att kombinera kvantitativa metoder, baserade på avancerade statistiska analyser, med kvalitativa metoder, såsom fokusgruppsintervjuer. Forskningen utförs i en tvärvetenskaplig miljö med en blandning av forskare, doktorander och postdoktorander från olika forskningsområden och kliniskt aktiva vårdpersonal. Läs mer på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Peanut oral immunotherapy may improve health-related quality of life among severe peanut allergic adolescents.
Ödling M, Sundqvist AC, Brandström J, Nopp A, Andersson N, Nilsson C, Kull I
Clin Transl Allergy 2023 Feb;13(2):e12225

Health-related quality of life decreases in young people with asthma during the transition from adolescence to young adulthood: a birth cohort study.
Ödling M, Andersson N, Janson C, Melén E, Bergström A, Kull I
BMC Pulm Med 2023 Jan;23(1):34

A Gap Between Asthma Guidelines and Management for Adolescents and Young Adults.
Ödling M, Andersson N, Hallberg J, Almqvist C, Janson C, Bergström A, Melén E, Kull I
J Allergy Clin Immunol Pract 2020 Oct;8(9):3056-3065.e2

Characterization of Asthma Trajectories from Infancy to Young Adulthood.
Ödling M, Wang G, Andersson N, Hallberg J, Janson C, Bergström A, Melén E, Kull I
J Allergy Clin Immunol Pract 2021 Jun;9(6):2368-2376.e3

Lung function before and after COVID-19 in young adults: A population-based study.
Mogensen I, Hallberg J, Björkander S, Du L, Zuo F, Hammarström L, Pan-Hammarström Q, Ekström S, Georgelis A, Palmberg L, Janson C, Bergström A, Melén E, Kull I,
J Allergy Clin Immunol Glob 2022 May;1(2):37-42

General Stress Among Young Adults with Asthma During the COVID-19 Pandemic.
Ekström S, Mogensen I, Georgelis A, Westman M, Almqvist C, Melén E, Bergström A, Kull I,
J Allergy Clin Immunol Pract 2022 Jan;10(1):108-115

Lung function in young adulthood: differences between males and females with asthma.
Mogensen I, Hallberg J, Palmberg L, Ekström S, Georgelis A, Melén E, Bergström A, Kull I
ERJ Open Res 2022 Apr;8(2):

Non-adherence and sub-optimal treatment with asthma medications in young adults: a population-based cohort study.
Dahlén E, Bergström A, Ödling M, Ekström S, Melén E, Kull I
J Asthma 2022 Aug;59(8):1661-1669

Living with Atopic Dermatitis as a Young Adult in Relation to Health-related Quality of Life and Healthcare Contacts: A Population-based Study.
Lundin S, Bergström A, Wahlgren CF, Johansson EK, Andersson N, Ballardini N, Jonsson M, Melén E, Kull I
Acta Derm Venereol 2022 May;102():adv00702

Egg and milk exposure during pregnancy and food reactions in grandchildren.
Mogensen I, Flodström C, Nopp A, Melén E, Bergström A, Kull I
Allergy 2023 Feb;78(2):569-571

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen