Kardiometaboliska faktorer, hjärnans åldrande och demensvård – Weili Xus grupp

Inom området geriatrisk epidemiologi fokuserar vår forskargrupp på kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, nutrition och demenssjukdomar. Vi studerar hur kardiovaskulära/metaboliska störningar, organfunktion och nutrition relaterar till hjärnpatologier och demensrisk, utforskar kompensationsfaktorer som kan stödja ett hälsosammare kognitivt åldrande och undersöker vårdutnyttjande bland personer med demens.

Mer info på engelska

Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan: Cardiometabolic factors, brain aging, and dementia care – Weili Xu group.

Weili Xu nyhetslista 4 kompakt

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Kontakta oss

Postadress

Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Besöksadress

Aging Research Center, Widerströmska huset, plan 9 och 10
Tomtebodavägen 18 A, 171 65 Solna

Karta - Widerströmska, Tomtebodavägen 18a, Solna