Tillväxt och broskbiologi – Ola Nilssons forskargrupp

Vårt långsiktiga mål är att förstå de cellulära och molekylära mekanismer som styr utveckling och tillväxt av skelettet. Denna kunskap ska sedan användas för att förbättra medicinsk behandling av tillväxtrubbningar, benskörhet, artros, samt för att utveckla metoder för konstruktion av artificiellt tillväxt- och ledbrosk.

Vårt långsiktiga mål är att förstå de cellulära och molekylära mekanismer som styr utveckling och tillväxt av skelettet. Denna kunskap ska sedan användas för att förbättra medicinsk behandling av tillväxtrubbningar, benskörhet, artros, samt för att utveckla metoder för konstruktion av artificiellt tillväxt- och ledbrosk.

Forskningsprojekt

Vi arbetar för närvarande med följande delprojekt:

1. Mekanismer som styr utveckling av ben och brosk.

Syfte:

- Karakterisera de cellulära förändringar som sker i tillväxtplattan under utvecklingen.
- Studera de molekylära mekanismer som sker under utvecklingen på en global nivå och därmed finna förklaringar till de cellulära förändringarna.

2. Strukturell organisation av tillväxt- och ledbrosk.

Syfte:

- Kartlägga och förklara de parakrina mekanismer som kontrollerar den cellulära balansen mellan tillväxt och ledbroskets olika lager.

- Utveckla tre-dimensionella cellkulturer för att studera parakrin signalering mellan tillväxt- och ledbroskets olika lager.

3. Tissue Engineering av tillväxt- och ledbrosk.

Syfte:

- Utveckla metoder för att odla broskceller och mognad ut dem till tillväxt och ledbrosk-lika strukturer.

- Karakterisera broskcellsdifferentiering av mesenkymala stam-celler.

- Undersöka möjligheten att använda odlat brosk för att reparera skadat tillväxt och ledbrosk.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Endokrinologi och diabetes Pediatrik
ON
Innehållsgranskare:
2024-03-25