Forskargrupper inom epidemiologi, global folkhälsa och socialmedicin

På den här sidan visar vi grupper och enheter inom folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi vid Karolinska Institutet. Listan hämtas automatiskt från vår databas för forskningsinformation och urvalet bygger på svensk standard för indelning av forskningsämnen (SCB-ämnen). I en del fall har vi förenklat terminologin något eller slagit ihop närliggande forskningsämnen till en gemensam lista.