Arbetsliv, ergonomi, psykosociala faktorer och hälsa – Forskargrupp Daniel Falkstedt

Forskargruppen har fokus på muskel- och skelettbesvär samt psykiska besvär som följd av ogynnsamma arbetslivs- och arbetsmarknadsförhållanden.

Daniel Falkstedt, IMM

Vad vi gör

One area of research is to investigate work life exposures and musculoskeletal disorders and to develop methods for evaluation of ergonomic interventions. Another area of research is to estimate how social and psychosocial factors in early life affect later health and social achievement. We also investigate to what extent such factors, by themselves or in combination with other factors may contribute to health differences between socioeconomic groups, occupations, educational groups, and persons with different psychosocial work environments.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Tillämpad psykologi
Anna Persson
2024-03-25