Studier av humana papillomvirus och andra markörer för bättre diagnostik, prognostik och uppföljning samt riktad terapi för huvud-hals- och barncancer – Tina Dalianis forskargrupp

Humant papillomavirus positiv orofarynxcancer ökar i incidens men trots sin goda prognos botas inte alla. Avseende högrisk neuroblastom och medulloblastoma som oftast drabbar barn så botas inte alla heller. Vi fokuserar på att finna biomarkörer i tumörerna som är prognostiska och prediktiva för behandlingssvar med olika terapier t.ex. immunterapi och som måltavlor för riktad terapi. Vi har intressanta markörer och lovande data med synergieffekter med riktade terapier mot dessa tumörer.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen