Gastrointestinal Kirurgi KI SÖS – Gabriel Sandbloms forskargrupp

Nedre gastrointestinal kirurgi

Forskningen på nedre GI-sektionen är inriktad mot kolorektal cancer, inflammatorisk tarmsjukdom och analfistelsjukdom. Sedan 2005 har vi har ett eget kvalitetsregister (KVALOG) där alla patienter med kolorektal cancer registreras. Sedan 2011 registreras också patienter som opereras för benign sjukdom (t.ex. proktologi, divertikelsjukdom, resektion av polyper), och sedan 2017 registreras ERAS (enhanced recovery after surgery) variabler för alla patienter.

Samverkan

Martin Jansson, PhD

Helene Klinglöf, Forskarstuderande

Ulla-Maria Gustafsson, PhD

Anna Lindelius, PhD

Martin Dahlberg, PhD

Emil Pieniowski, PhD

Torbjörn Holm, Professor

Forskningsprojekt

STAR-TREC: Can we Save the rectum by Watchful waiting or TransAnal microsurgery following (chemo) Radiotherapy versus Total mesorectal excision for early Rectal Cancer? 
Randomiserad internationell multicenterstudie. Inkluderar patienter med rektalcancer cT1-T3bN0M0. Patienter randomiseras till TME-kirurgi eller organsparande kirurgi med kemoradioterapi eller kort strålbehandling.  

EROS: Early intervention and recovery of sexual function in men and women after treatment of rectal cancer– a randomized controlled study with tadalafil compared to standard care.
Inkluderar patienter med rektalcancer st I-III. Mäter förändring i sexuell funktion från behandlingsstart och 24 postoperativt med/utan Tadalafil.

PHALIR (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03720262): sublaynät eller suturplastik vid nedläggning av loop-ileostomi – Karolina Eklöv, Åsa Hallqvist Everhov

Lokalisation av avlastande stomi vid kolonileus pga vänstersidig kolorektal cancer - Karolina Eklöv, Åsa H Everhov

Kolorektalkirurgi i Addis Abeba – Karolina Eklöv, Åsa H Everhov

Populationsbaserade studier av inflammatorisk tarmsjukdom - Åsa H Everhov

Är ischemisk kolit ischemisk? Epidemiologiska studier av idiopatisk kolonischemi-  Helene Klinglöf, Åsa Everhov

Icke-operativ, antibiotikafri handläggning av barn med appendicit. Nytt namn på bukobservation i ljuset av bilddiagnostik? En kohortstudie av barn i åldern 10-14 som vårdats för misstänkt appendicit men inte opererats - Johan Stormdal-Starck, Martin Dahlberg

Postoperativa komplikationer och akutoperationer hos kolorektalcancerpatienter <50 år - Ida Gutlic, Deborah Saraste, Anna Martling, Caroline Nordenvall, Marie-Louise Lydrup, Pamela Buchwald

Kan ökad komorbiditet i inflammatorisk-, metabol- samt cancersjukdom förklara incidensökningen av CRC hos patienter under 50 år i Sverige? - Erik Lundqvist, Deborah Saraste, Anna Martling, Karin Ekström Smedby, Caroline Nordenvall, Staffan Haapaniemi, Kalle Landerholm, Pär Myrelid

Utvärdering av sjukdomsspecifik mortalitet i screening-programmet för kolorektal cancer i Stockholm-Gotland regionen -  Deborah Saraste, Johannes Blom, Sven Törnberg, Håkan Jonsson

Deltagande och upplevelse av kolorektalcancerscreening- Hanna Heyman, Deborah Saraste, Johannes Blom

Kolorektal cancer hos patienter ≥ 80 år: livskvalitet, vårdbehov och överlevnad - Deborah Saraste, Åsa Hallqvist Everhov, Göran Heinius, Torbjörn Holm

Övre Gastrointestinal kirurgi / bukväggskirurgi

Sektionen bedriver klinisk forskning som syftar till att förbättra diagnostik och behandling av sjukdomar i övre mag-tarmkanalen. Fokusområden är Gallstenssjukdom, Bukspottkörtelinflammation, Fetma, Magsår och Ultraljudsdiagnostik vid kirurgiska sjukdomar.

Samverkan

Magdalena Plecka Östlund, MD, PhD, Post-doc

Jesper Lagergren, Professor, Enheten för övre gastrointestinal kirurgi, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, KI

Ulf Gunnarsson, Professor, Umeå Universitet

Mikael Rydén, Professor, Enheten för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, Institutionen för Medicin, Huddinge, KI

Staffan Holmin, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Magnus Nilsson, Docent, CLINTEC, KI

Klara Bolander Laksov, Docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet

Bengt Isaksson, Docent, CLINTEC, KI

Cecilia Strömberg, MD, PhD, CLINTEC, KI

Forskningsprojekt

Autentiskt teamarbete och interprofessionell kommunikation inom på de kliniska utbildningsavdelningarna - Anders Sondén

”Point-of Care-Ultrasound” och gallstenssjukdom - Anders Sondén

Kortare vårdtid för patienter med mild akut pankreatit - Thorhallur Agustsson

Utvecklande av endoskopisk terapi vid akut pankreatit - Anders Sondén

Komplikationer och gallkirurgi (i samarbete med Prof. Nilsson, CLINTEC, KI) - Anders Sondén

Regional bedövning och kirurgi - Thorhallur Agustsson

Fettmetabolism - Thorhallur Agustsson

Randomiserad studie diatermi vs ultraljudsdissektion vid akut cholecystit (clinicaltrials.gov NCT03014817) - Gabriel Sandblom

Studie avseende utfall under inlärning av ultraljudsdissektion vid gallstenskirurgi (clinicaltrials.gov NCT03154164) - Gabriel Sandblom

Randomiserad studie avseende perkutan dräninläggning versus perkutan aspiration för behandling av akut cholecystit (clinicaltrials.gov NCT03012243) - Gabriel Sandblom

Prospektiv uppföljning av kvinnor som genomgått resektion av endometrios i bukväggen. Studie som genomförs i samarbete med kvinnokliniken, Södersjukhuset. Ansvarig Karin Isaksson.

Akutkirurgi

Inom sektionen för akutkirurgi och bukväggskirurgi handläggs akuta uppkomna buktillstånd, som appendicit, pancreatit och cholecystitis. Inom sektionen görs också elektiv kirurgi av bråck. Ett flertal studier med inriktning mot akuta gastrointestinala tillstånd och bukväggskirurgi bedrivs också inom sektionen.

Forskningsprojekt

Randomiserad studie med jämförelse mellan rutinmässig förslutning av buken och förstärkning med resorberbart nät (PrevMesh, clincaltrials.gov NCT02487134)

Randomiserad studie med jämförelse mellan konventionell förslutning av bråckdefekten och bridging med peritonealflik vid laparoskopisk ventralbråckskirurgi (clinicaltrials.gov NCT03344575)

Studier avseende konventionell laparoskopi versus robotassisterad laparoskopisk kirurgi för ventralbråck och ljumskbråck

Randomiserad studie för att undersöka värdet av perioperativ cholangiografi vid gallstenskirurgi

Prospektiv registrering av incidentellt upptäckta solida förändringar och cystor på datortomografi

Artificiell Intelligens som medel för att prognosticera förloppet av akut pancreatit

Fullhudstransplantat som förstärkning av vävnaden vid kirurgi för ärrbråck

Registerbaserade undersökningar av hjärt-kärlsjuklighet vid kirurgi för bråck

Kartläggning av incidens av ärrbråck och sårrupturer efter bukkirurgi

Undersökning av smartphoneapplikation och simulatorer som medel för effektiv kirurgisk färdighetsträning

Undersökning av utfallet efter kirurgi för rektuskidediastaser

Registerbaserade studier av komplikationer efter ljumskbråckskirurgi

Prospektiv registrering och uppföljning av patienter opererade för akut appendicit.

Validering av ett instrument för utvärdering av livskvalitet hos patienter med akut pancreatit

Trauma hos äldre. Studie baserad på nationella traumaregistret (Swetrau) - Martin Nordberg, Andreas Älgå, Lennart Boström

Långvariga effekter av skalltrauma - Olivia Kiwanuka, Lennart Boström

Skalltrauma och multitrauma - Olivia Kiwanuka, Lennart Boström

Komplikationer efter behandling för appendicit - Petter Nyström, Martin Dahlberg, Martin Nordberg, Lennart Boström

Tidpunkt under dygnet för operation av appendicit - Petter Nyström, Martin Dahlberg, Martin Nordberg, Lennart Boström

Hyponatremi i samband med appendektomi hos unga personer - Petter Nyström, Martin Dahlberg

Publikationer

Utvalda publikationer

 • Article: ANNALS OF SURGERY. 2023;277(1):30-37
  Pieniowski EHA; Bergström CM; Nordenvall CAM; Westberg KS; Johar AM; Tumlin Ekelund SF; Larsson KR; Pekkari KJ; Jansson Palmer GC; Lagergren P; Abraham-Nordling M
 • Article: ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS. 2022;56(7):1168-1182
  Everhov ÅH; Erichsen R; Järås J; Pedersen L; Halfvarson J; Askling J; Ekbom A; Ludvigsson JF; Sørensen HT; Olén O
 • Article: JAMA NETWORK OPEN. 2022;5(5):e2211065
  Eklöv K; Nygren J; Bringman S; Löfgren J; Sjövall A; Nordenvall C; Everhov ÅH
 • Review: JAMA SURGERY. 2021;156(9):865-874
  REACCT Collaborative; Zaborowski AM; Abdile A; Adamina M; Aigner F; d'Allens L; Allmer C; Álvarez A; Anula R; Andric M; Atallah S; Bach S; Bala M; Barussaud M; Bausys A; Bebington B; Beggs A; Bellolio F; Bennett M-R; Berdinskikh A; Bevan V; Biondo S; Bislenghi G; Bludau M; Boutall A; Brouwer N; Brown C; Bruns C; Buchanan DD; Buchwald P; Burger JWA; Burlov N; Campanelli M; Capdepont M; Carvello M; Chew H-H; Christoforidis D; Clark D; Climent M; Cologne KG; Contreras T; Croner R; Daniels IR; Dapri G; Davies J; Delrio P; Denost Q; Deutsch M; Dias A; D'Hoore A; Drozdov E; Duek D; Dunlop M; Dziki A; Edmundson A; Efetov S; El-Hussuna A; Elliot B; Emile S; Espin E; Evans M; Faes S; Faiz O; Fleming F; Foppa C; Fowler G; Frasson M; Figueiredo N; Forgan T; Frizelle F; Gadaev S; Gellona J; Glyn T; Gong J; Goran B; Greenwood E; Guren MG; Guillon S; Gutlic I; Hahnloser D; Hampel H; Hanly A; Hasegawa H; Iversen LH; Hill A; Hill J; Hoch J; Hoffmeister M; Hompes R; Hurtado L; Iaquinandi F; Imbrasaite U; Islam R; Jafari MD; Kanemitsu Y; Karachun A; Karimuddin AA; Keller DS; Kelly J; Kennelly R; Khrykov G; Kocian P; Koh C; Kok N; Knight KA; Knol J; Kontovounisios C; Korner H; Krivokapic Z; Kronberger I; Kroon HM; Kryzauskas M; Kural S; Kusters M; Lakkis Z; Lankov T; Larson D; Lázár G; Lee K-Y; Lee SH; Lefèvre JH; Lepisto A; Lieu C; Loi L; Lynch C; Maillou-Martinaud H; Maroli A; Martin S; Martling A; Matzel KE; Mayol J; McDermott F; Meurette G; Millan M; Mitteregger M; Moiseenko A; Monson JRT; Morarasu S; Moritani K; Möslein G; Munini M; Nahas C; Nahas S; Negoi I; Novikova A; Ocares M; Okabayashi K; Olkina A; Oñate-Ocaña L; Otero J; Ozen C; Pace U; São Julião GP; Panaiotti L; Panis Y; Papamichael D; Park J; Patel S; Patrón Uriburu JC; Pera M; Perez RO; Petrov A; Pfeffer F; Phang PT; Poskus T; Pringle H; Proud D; Raguz I; Rama N; Rasheed S; Raval MJ; Rega D; Reissfelder C; Reyes Meneses JC; Ris F; Riss S; Rodriguez-Zentner H; Roxburgh CS; Saklani A; Salido AJ; Sammour T; Saraste D; Schneider M; Seishima R; Sekulic A; Seppala T; Sheahan K; Shine R; Shlomina A; Sica GS; Singnomklao T; Siragusa L; Smart N; Solis A; Spinelli A; Staiger RD; Stamos MJ; Steele S; Sunderland M; Tan K-K; Tanis PJ; Tekkis P; Teklay B; Tengku S; Jiménez-Toscano M; Tsarkov P; Turina M; Ulrich A; Vailati BB; van Harten M; Verhoef C; Warrier S; Wexner S; de Wilt H; Weinberg BA; Wells C; Wolthuis A; Xynos E; You N; Zakharenko A; Zeballos J; Winter DC
 • Letter: JAMA SURGERY. 2020;155(8):788
  Hallqvist-Everhov Å; Asplund J; Dahlberg M

Övre Gastrointestinal kirurgi / bukväggskirurgi

An interprofessional initiative aimed at creating a common learning resource for the operating room ward.
Torbjörnsson E, Olivecrona C, Sondén A
J Interprof Care 2018 Jul;32(4):501-504

Peptic ulcer disease.
Sverdén E, Agréus L, Dunn JM, Lagergren J
BMJ 2019 Oct;367():l5495

Acute upper gastrointestinal bleeding.
Sverdén E, Markar SR, Agreus L, Lagergren J
BMJ 2018 Oct;363():k4023

Transcatheter Arterial Embolization Compared With Surgery for Uncontrolled Peptic Ulcer Bleeding: A Population-based Cohort Study.
Sverdén E, Mattsson F, Lindström D, Sondén A, Lu Y, Lagergren J
Ann Surg 2019 02;269(2):304-309

Call the On-Call: a study of student learning on an interprofessional training ward.
Ivarson J, Zelic L, Sondén A, Samnegård E, Bolander Laksov K
J Interprof Care 2020 Feb;():1-9

Is out-of-hours cholecystectomy for acute cholecystitis associated with complications?
Gustafsson C, Dahlberg M, Sondén A, Järnbert-Pettersson H, Sandblom G
Br J Surg 2020 Sep;107(10):1313-1323

Akutkirurgi

Intervention versus surveillance in patients with common bile duct stones detected by intraoperative cholangiography: a population-based registry study.
Johansson E, Österberg J, Sverdén E, Enochsson L, Sandblom G
Br J Surg 2021 12;108(12):1506-1512

Learning by doing: an observational study of the learning curve for ultrasonic fundus-first dissection in elective cholecystectomy.
Blohm M, Sandblom G, Enochsson L, Cengiz Y, Austrums E, Abdon E, Hennings J, Hedberg M, Gustafsson U, Diaz-Pannes A, Österberg J
Surg Endosc 2022 06;36(6):4602-4613

Negative pressure wound therapy versus standard treatment in patients with acute conflict-related extremity wounds: a pragmatic, multisite, randomised controlled trial.
Älgå A, Haweizy R, Bashaireh K, Wong S, Lundgren KC, von Schreeb J, et al
Lancet Glob Health 2020 03;8(3):e423-e429

Antibiotic prophylaxis in acute cholecystectomy revisited: results of a double-blind randomised controlled trial.
Jaafar G, Sandblom G, Lundell L, Hammarqvist F
Langenbecks Arch Surg 2020 Dec;405(8):1201-1207

Analysis of Scientific Publications During the Early Phase of the COVID-19 Pandemic: Topic Modeling Study.
Älgå A, Eriksson O, Nordberg M
J Med Internet Res 2020 11;22(11):e21559

Plasma Sodium and Age Are Important Markers of Risk of Perforation in Acute Appendicitis.
Heymowski A, Boström L, Dahlberg M
J Gastrointest Surg 2020 Aug;():

 

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen