Oxysteroler – Ingemar Björkhem och Ulf Diczfalusys forskning

Vi studerar oxysteroler vid hälsa och sjukdom. Vi forskar kring oxysterolernas roll i samband med kolesterolomsättningen i hjärnan och deras betydelse i samband med neurodegeneration. Oxysteroler som biomarkörer vid neurologiska sjukdomar, oxidativ stress, inflammation och läkemedelsmetabolism.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Forskare, professor emeritus

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Lövgren, Sandblom Anita

Forskningstekniker

  • Gaskromatografi.
  • Masspektrometri.
  • Molekylärbiologiska tekniker.
  • Transgena djurmodeller.