Epidemiologi för kvinnors psykiska hälsa – Donghao Lu Lab

Forskningen syftar till att studera kvinnors mentala hälsa och att överbrygga klyftan mellan obstetrik/gynekologi och psykiatri. Med hjälp av internationella storskaliga befolkningsbaserade kohorter vill vi förstå de underliggande biologiska mekanismerna som påverkar kvinnors mentala hälsa och potentiella hälsokonsekvenser. Aktuella forskningsområden är: 1) Riskfaktorer, komorbiditeter och hälsokonsekvenser av reproduktiva humörstörningar 2) Könsskillnader i psykisk hälsa

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Qian, Yang

Besöksadress

Karolinska Institute, IMM, Nobels väg 13, Stockholm, 17177, Sweden

Postadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Nobels väg 13, Stockholm, 17177, Sweden

Nyckelord:
Depression Epidemiologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Fortplantningshälsa Förlossningsdepression Kvinnohälsa Perimenopaus Premenstruellt dysforisk störning Premenstruellt syndrom Psykiatri Psykisk hälsa Reproduktionsmedicin och gynekologi Visa alla
Anna Persson
2024-03-25