Ellenor Mittendorfer-Rutz

Ellenor Mittendorfer-Rutz

Professor | Docent
Telefon: +46852482025
Besöksadress: Avd försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Fm Mittendorfer-Rutz, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är professor i försäkringsmedicin, chef för Avdelningen för försäkringsmedicin och forskargruppsledare.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning är både interdisciplinär och translationell då den omfattar både etiologisk, prognostisk, interventions- och behandlingsforskning. Fokus för mina studier är sjukfrånvaro framförallt på grund av psykiska sjukdomar, men även på grund av andra sjukdomar såsom hjärt-kärl och muskuloskeletala sjukdomar. Mina studier bygger huvudsakligen på sammankopplade nationella register. Jag har ett omfattande samarbete med forskare från 21 olika universitet i 11 olika länder och är även gästprofessor på det medicinska universitetet i Wien. Med anledning av den ökande andelen migranter i befolkningen i Sverige och andra Europeiska länder under 2000-talet , så undersöker jag även sjuklighet och sjukfrånvaromönster i denna grupp.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

  • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2013
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI