Molekylär neuroutveckling och neuroonkologi – Ola Hermansons grupp

Vi vill förstå hur den friska hjärnan utvecklas och fungerar, men även hur det kan uppstå fel i denna utveckling som leder till sjukdom eller funktionsnedsättning. Ett av våra forskningsspår gäller hjärnbarken och dess koppling till kommunikation och språkutveckling – något som bland annat är relevant för förståelsen av autism. Ett annat spår gäller hjärntumörer hos barn, särskilt typer som idag saknar effektiv behandling.

Publikationer

Utvalda publikationer

Nyckelord:
Biomaterialvetenskap Cancer och onkologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Neurovetenskaper Neurovetenskaper
OH
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-04-22