Molekylär neuroutveckling och neuroonkologi – Ola Hermansons grupp

Vi vill förstå hur den friska hjärnan utvecklas och fungerar, men även hur det kan uppstå fel i denna utveckling som leder till sjukdom eller funktionsnedsättning. Ett av våra forskningsspår gäller hjärnbarken och dess koppling till kommunikation och språkutveckling – något som bland annat är relevant för förståelsen av autism. Ett annat spår gäller hjärntumörer hos barn, särskilt typer som idag saknar effektiv behandling.

Illustration av en hjärna uppbyggd av Legobitar.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Biomaterialvetenskap Cancer och onkologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Neurovetenskaper Neurovetenskaper
OH
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-06-24