Kodande och icke-kodande RNA i cancer – Per Hydbrings team

Vår forskning inriktas på kodande och icke-kodande RNA i cancer med fokus på RNA med en roll i resistens mot målriktade terapier i lungcancer. Genom att justera uttrycket av dessa RNA så kan vi påverka lungcancercellers känslighet till läkemedel som används i kliniken. Vi har etablerat metoder för att systematiskt karaktärisera RNA involverade i resistens till målriktade terapier. Vi har även erfarenhet av att formulera RNA-molekyler i nanopartiklar för systemisk leverans till in vivo modeller.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen