Neurobiologi vid stress och behandlingsreaktioner – Juan Pablo Lopez grupp

Genom en rad innovativa koncept, verktyg och tekniker försöker vi förstå och karakterisera de molekylära mekanismer, cellulära kretsar och beteendemässiga korrelat som är förknippade med stressrelaterade psykiatriska störningar och deras behandlingar.

Gruppbild av medlemmar i Lopez lab, utomhus framför Aulan, KI Campus Solna.

Publikationer

Utvalda publikationer