Magnus Helgesson

Magnus Helgesson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Avd försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Fm Mittendorfer-Rutz, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap samt en examen i
  nationalekonomi och arbetar i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp kallad
  Mente, som leds av Ellenor Mittendorfer-Rutz, på avdelningen för
  försäkringsmedicin. Jag försvarade min avhandling med titeln
  ”Arbetslöshet och sjukskrivning i ung ålder och associationer med
  framtida hälsa och arbete” vid Arbets- och Miljömedicin vid Uppsala
  Universitet i mars 2015. Avhandlingen handlade om sambandet mellan perioder
  av långtidsarbetslöshet respektive långtidssjukskrivning och senare
  arbetsmarknadsanknytning och hälsa.

Forskningsbeskrivning

 • Jag är från den 1 februari 2019 projektledare för ett fyraårigt
  AFA-finansierat projekt, ”Hyperaktivitetsstörningar bland unga vuxna
  inom privat sektor – hur påverkar diagnos och medicinering senare
  arbetsanknytning och sjukfrånvaro?” Hyperaktivitetsstörningar såsom ADHD
  har ökat kraftigt bland unga vuxna och det övergripande syftet med
  projektet är att undersöka hur arbetsanknytning och sjuk­frånvaro har
  förändrats över tid bland unga vuxna (19-29 år) som diagnosticerats med
  ADHD. En viktig delstudie kommer att undersöka om arbetsanknytning påverkas
  av ADHD-medicinering?
  Sedan den 1 juli 2020 är jag projektledare för ett projekt som är
  finansierat av AFA och som undersöker arbetsanknytning bland personer som
  har depression, ångest och stress-relaterade sjukdomar och vilken roll
  psykologisk behandling och läkemedelsbehandling spelar för möjligheten att
  kunna arbeta.
  Dessutom är jag med i flera projekt som är relaterade till
  arbetsmarknadsmarginalisering, dvs svårigheter att få och behålla ett
  jobb, både bland immigranter och personer med psykisk ohälsa. Depression,
  ångest- och stressjukdomar är vanliga bland immigranter och kan skapa en
  utsatt situation på arbetsmarknaden som kan leda till perioder av
  sjukskrivning och ofta sjukersättning (förtidspension). Jag är med i
  REMAIN, som är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Danmark,
  Nederländerna och Österrike och som undersöker unga immigranter. Jag är
  även med i ett Forte-finansierat program vid Uppsala Universitet med Magnus
  Svartengren som projektledare som undersöker arbetsanknytning och hälsa
  bland immigranter i arbetsför ålder.
  Jag har utöver detta flera projekt vid institutionen för Folkhälsa och
  Vårdvetenskap vid Uppsala Universitet, bland annat ett projekt där vi
  undersöker arbetsanknytning bland unga personer som diagnosticerats med
  tvångssyndrom och ett som är en tioårsuppföljning av en intervention för
  långtidssjukskrivna (Vitalis).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI