Rättsmedicin – Henrik Druids forskargrupp

Vår forskning fokuserar på att förbättra den rättsmedicinska diagnostiken med många olika metoder. Vi bedriver också projekt om patofysiologi och deltar i grundforskningsprojekt. Vi ansvarar för undervisningen i rättsmedicin på läkarutbildningen.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen