Kardiovaskulär epidemiologi – Team Bruna Gigante

Kardiovaskulär medicin har blivit ett tvärvetenskapligt forskningsområde. För att förbättra förebyggandet och behandlingen av vanliga hjärt-kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke, måste vi titta på metabolomik, proteomik och genetiska data och analysera dem i populations- och patientbaserade epidemiologiska studier och sedan som ett sista steg testa deras efficay och säkerhet i kardiovaskulära kliniska prövningar.

Kardiovaskulär epidemiologi

Vi vet sedan länge att genom att följa 7 enkla råd, sluta röka, ät hälsosamt, regelbundet fysisk aktivitet, minska blodfetter och socker i blodet, gå ner i vikt och behandla blodtryck, hjärta och hjärna borde hålla sig friska genom livet. Dock många medelålders men och kvinnor som följer sådana råd insjuknar med hjärtinfarkt och stroke med allvarliga konsekvenser på den enskilda individen och samhället. Syfte med vår forskning är att förstå vad vi missar för att minska den individuella risken för hjärt-kärlsjukdom. Vi använder oss av en s.k. molekylär epidemiologisk metod: vi analyserar i stora populationer blodfaktorer som skiljer sig mellan men och kvinnor som håller sig friska och de som drabbas i tidigt skede av fatala och icke-fatal hjärt-kärlsjukdom. På det sättet kommer vi att uppfinna nya markörer som kan dels hjälpa till att första den individuella risken dels identifiera nya behandlingsprinciper mot hjärt-kärlsjukdom.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • ALF
  • Hjärt-Lungfonden
  • Karolinska Institutet
  • Gamla Tjänarinnor
  • Stiftelsen Prof Nanna Svartz fond

Samarbeten

Vi samarbetar med ansvariga forskare på stora och väl karakteriserade epidemiologiska studier:

  • IMPROVE,  3700 studie deltagare med hög kardiovaskulär risk utan tecken på hjärt-kärlsjukdom från Italien, Frankrike, Sverige, Finland och Nederland-
  • SCAPIS, svensk studie med  30000 deltagare med omfattande genetiska, proteomik, metabolomic data samt hjärt och kärl datortomografi och  ultraljudsundersökning av halsens kärl
  • UK Biobank, brittisk studie med 200000 deltagare med omfattande genetiska, proteomik och imaging data. 
  • PIVUS, svensk studie med  1000 deltagare med omfattande genetiska, proteomik,  data samt halskärl ultrasonografik undersökning.
  • MDC-CC, svensk studie med  6000 deltagare med omfattande genetiska, proteomik,  data samt ultraljudsundersökning av halsens kärl.
Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Kardiologi Medicinsk genetik
BG
Innehållsgranskare:
2024-03-22