Om webbplatsen

Karolinska Institutets centrala webbplats, ki.se ska representera hela KI och kunna svara mot flera målgruppers behov. Webbplatsen ska:

  • utgöra ett nav för kommunikation på KI och bidra till att stärka KI som ett universitet
  • stärka relationer och kommunikation med KI:s prioriterade intressenter, nationellt och internationellt
  • profilera KI för presumtiva studenter och presumtiva medarbetare
  • profilera KI som ett medicinskt universitet och väcka intresse för det medicinska området.

Dina synpunkter är välkomna

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter eller frågor om innehållet på en viss sida på webbplatsen ska du kontakta personen som är redaktör eller innehållsansvarig som finns längst ner på varje sida.

Synpunkter på eller allmänna frågor om webbplatsen, vänligen fyll i formuläret "Tyck till om vår webbplats" eller kontakta webb@ki.se.

Upphovsrätt

Alla webbsidor märkta med Karolinska Institutets emblem och © är upphovsrättsskyddade. Detta upphovsrättsliga skydd innefattar även bilder och grafiska element. För vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsprojekt förtecknade i databaser besitter respektive författare upphovsrätt.

Juridisk information

Uppgifter om myndigheten

Karolinska Institutet

Fax: 08-31 11 01

Adress: 171 77 Stockholm

Besöksadresser: Nobels väg 6, Solna och Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Om du har en fråga, använd vårt formulär för att nå rätt person.

Behandling av personuppgifter

Här finner du information om hur Karolinska Institutet behandlar personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Din kontaktperson för personuppgiftsbehandling är den som är ansvarig för verksamheten/forskningsprojektet som samlat in dina personuppgifter.

Karolinska Institutet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen ki.se. Information om hur du kontaktar oss finns under Kontakta oss.

Ändamål för behandling

Karolinska Institutet samlar in dina personuppgifter via ki.se när du:

  • anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som Karolinska Institutet arrangerar
  • söker ett jobb via KI jobb
  • beställer publikationer
  • anmäler dig till nyhetsbrev.

Offentlighetsprincipen

Karolinska Institutet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att få ut information

Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Enligt lagen har du rätt att få tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter, samt rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Skicka din ansökan till:

Registrator

08-524 865 95

Adress: Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Fax: 08-31 11 01

Om du har synpunkter på KI:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@ki.se.
Om du inte är nöjd med KI:s svar, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål på KI:s behandling av dina personuppgifter, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Cookies (kakor)

På KI:s webbplats används cookies (kakor). Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Om vår användning av kakor.

Teknisk information

KI:s webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att HTML 5 används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras. Publiceringssystemet som används är open source och heter Drupal.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i nyare webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre webbläsare eller versioner har inte har fullt ut stöd för webbstandarder. Då visas samma innehåll, men med vissa avvikelser i utformningen av layout.

ki.se är anpassad för att fungera lika bra på en vanlig dator som på mobiltelefon eller platta. Det räcker med att du har en nyare webbläsare så ska webbplatsen fungera.

För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service avseende webbplatser och mobila applikationer gäller för KI. Karolinska Institutet strävar mot att informationen på webben ska vara tillgänglig för så många människor som möjligt. Som stöd i det arbetet har vi utvecklat ki.se i enlighet med de riktlinjer som anges av WCAG 2.1. 

KI är också skyldiga att regelbundet lämna en tillgänglighetsredogörelse.

Alla webbredaktörer som publicerar på ki.se ska vara utbildade och ha kännedom om tillgänglighetsfrågor. Vi har anpassningar i vårt webbpubliceringssystem som stödjer redaktörers arbete att tillgängliggöra webben.

KI webbförvaltning
2023-10-27