Reproduktions-, perinatal och pediatrisk epidemiologi – Forskargrupp Olof Stephansson

Det övergripande målet med vår forskning är att öka kunskapen och arbeta för evidensbaserad vård av kvinnor och deras barn under graviditet, förlossning och nyföddhetstiden.

Reproduktions-, perinatal och pediatrisk epidemiologi

Vi har lång och framgångsrik erfarenhet av perinatala studier med hjälp av högkvalitativa befolkningsbaserade sjukvårdsregister och kvalitetsregister. Därutöver utför vi också randomiserade studier och kvalitativa studier i klinisk miljö.

Vi samarbetar med andra forskargrupper inom enheten för klinisk epidemiologi (KEP), forskargrupper inom Karolinska Institutet samt andra universitet i Sverige och internationellt. I gruppen ingår forskare som kombinerar kliniskt arbete med klinisk forskning.

Vi är obstetriker och gynekologer, barnmorskor, neonatologer och barnläkare, nutritionister, epidemiologer, biostatistiker och doktorander. Sedan 2014, ansvarar medlemmar av forskargruppen för det Svenska Graviditetsregistret som är ett nationellt kvalitetsregister för att förbättra kvalitet inom graviditets- och förlossningsvård. Gruppen arbetar i nära samarbete med ME Graviditet och Förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Stockholmsregionen.

Pågående projekt

Vår forskargrupp täcker ett brett spektrum av forskning med fokus på riskfaktorer, interventioner och medicinsk handläggning under graviditet, förlossning och nyföddhetstid och hur det påverkar mödra- och barns utfall. Några exempel på våra forskningsområden är:

 • Fetma, överviktskirurgi före graviditet, viktökning under graviditet och maternella och perinatala utfall.
 • Kvalitet, interventioner, och vårdformers påverkan på förlossningsvård.
 • Prediktionsmodeller för preeklampsi och blödning under förlossning.
 • Förlossningens längd, interventioner och utfall hos mor och barn.
 • Läkemedel, kronisk sjukdom inklusive diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom och reumatisk sjukdom under graviditeten och hur det påverkar graviditet, förlossning och nyföddhetstid.
 • Graviditet och associerade risker för spädbarns neuropsykiatriska och medicinska sjukdomar som stroke.
 • Klimatförändringar och påverkan på mödrar och perinatal hälsa.
 • Kvalitet och interventioner i nyföddhetsvård och hur det påverkar barnen på kort och lång sikt.
Övre raden från vänster: Linnea Ladfors, Olof Stephansson, Kari Johansson, Neda Razaz, Sven Cnattingius, Karin Johnson, Lisa Kogner, Hanna Carr and Abid Lashari. Nedre raden från vänster: Zakir Hossin, Louise Lundborg and Natalie Holowko
Övre raden från vänster: Linnea Ladfors, Olof Stephansson, Kari Johansson, Neda Razaz, Sven Cnattingius, Karin Johnson, Lisa Kogner, Hanna Carr och Abid Lashari. Nedre raden från vänster: Zakir Hossin, Louise Lundborg och Natalie Holowko. Foto: Olof Stephansson.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Finansiering

Finansiärer

 • Diabetes under graviditet – behandlingens roll, sociala ojämlikheter samt samskapande av vårdstrategier för att förbättra förlossningsutfall för mor och barn
  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Gruppen är välfinansierad och har forskningsanslag från flera svenska och internationella institutioner som;

 • Vetenskapsrådet.
 • Vetenskapsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
 • FORTE.
 • Belmont Forum.
 • National Institutes of Health (NIH).
 • NordForsk.
 • Karolinska Institutet. 
 • Region Stockholm, Sverige.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Samarbetspartners

 • Våra internationella samarbeten inkluderar följande universitet och institutioner.
 • University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
 • Oregon Health and Science University, Portland, USA.
 • Stanford University, Kalifornien, USA.
 • University of Berkeley, Kalifornien, USA.
 • University of Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika.
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, Storbritannien.
 • Bristol University, Bristol, Storbritannien.
 • Institute de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Ouagadougou, Burkina Faso.
 • Oslo universitet, Oslo, Norge; norska folkhälsoinstitutet.
 • Köpenhamns universitet, Danmark; Världshälsoorganisationen.
 • University of Michigan, USA, Paris Descartes University, Frankrike.
Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Pediatrik Reproduktionsmedicin och gynekologi
OS
Innehållsgranskare:
2024-03-25