Sjukfrånvaro i olika livssituationer

I flera olika projekt studerar vi sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning i olika livssituationer, såsom bland unga vuxna, bland kvinnor respektive män, bland kvinnor som fött barn, bland äldre yrkesverksamma samt i relation till migration.

Sjukfrånvaro bland förvärvsarbetande över 65 år

Det finns synnerligen lite kunskap om vad den åldrande befolkningen innebär för sjukförsäkringen. Syftet med projektet är att få mer kunskap om förvärvsarbete och sjukskrivning efter 65 år ålder, relaterat till kön, morbiditet, sociodemografi, socioekonomi, och psykosocial arbetsmiljö. Projektet bygger på ett tidigare avslutat projekt inom avdelningen, som visade på att trots ökat förvärvsarbete över 65, så hade inte andelen med sjukskrivning ökat. Det pågående projektet innebär dels en uppdatering av resultaten för de som var 66 år eller äldre år 2015, och dels en utökning av analysmetoder till att inkludera prospektiva kohortstudier där samma individer följs relaterat till deras sjukskrivning både före och efter att de fyller 65 år. Vi studerar även till vilken grad de som hade sjukersättning eller långvarig sjukskrivning före 65 års ålder fortsätter förvärvsarbeta efter 65, särskilt relaterat till skillnader mellan sjukskrivning/sjukersättning i psykiska och somatiska diagnoser.

Läs mer om projektet

Publikationer

Trends in Associations Between Sickness Absence Before the Age of 65 and Being in Paid Work After the Age of 65: Prospective Study of Three Total Population Cohorts

Associations of sickness absence and disability pension due to mental and somatic diagnoses when aged 60-64 with paid work after the standard retirement age; a prospective population-based cohort study in Sweden

Associations between combinations of job demands and job control among 616,818 people aged 55-64 in paid work with their labour market status 11 years later: a prospective cohort study.

Sick leave among people in paid work after age 65: A Swedish population-based study covering 1995, 2000, 2005 and 2010

Sick leave before and after the age of 65 in 2000 and 2005: A Swedish register-based cohort study

Barnafödande och sjukfrånvaro

Det finns olika hypoteser om samband mellan att föda barn och sjukfrånvaro. För att få mer kunskap om detta har vi genomfört två omfattande forskningsprojekt, ett baserad på tvillingsystrar och ett baserat på samtliga kvinnor i fertil ålder i Sverige.

Vi använde registerdata om sociodemografi, att ha fött barn, sjuklighet, sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning (SA). Ett övergripande resultat är att kvinnor som fött ett barn hade färre nettodagar/år med sjukfrånvaro och SA än de som inte fött barn. De kvinnor som fött fler barn under uppföljningen hade lägst antal sådana dagar.

Läs rapporten om tvillingstudierna här

Här hittar du en lista på publikationer

KF
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-03-22