Petter Ljungmans forskargrupp- Hälsoeffekter av yttre miljön

Vi forskar på yttre miljöns hälsoeffekter. Vi studerar hur luftföroreningar, trafikbuller, yttre temperatur, och grönområden påverkar vår hälsa och använder till vår hjälp avancerade epidemiologiska metoder och geospatiala exponeringsmodeller. Klimatets påverkan på hälsa är av särskilt intresse. Vi har nationella och internationella samarbeten, såväl i Europa som i Afrika och Indien.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Kardiologi Kardiovaskulära sjukdomar Klimatförändring Luftförorening Temperatur Trafikbuller Visa alla
Anna Persson
2024-04-13