Reproduktionsendokrinologi och metabolism – Angelica Lindén Hirschbergs forskargrupp

Forskargruppen studerar grundläggande hormonella och genetiska samband mellan metabolism och reproduktion hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), övervikt/undervikt, sviktande äggstocksfunktion och avvikande könsutveckling (DSD).

Det övergripande målet är att förbättra diagnostik, fertilitet och långsiktig hälsa hos dessa patientgrupper. Inom elitidrotten är det vanligt med menstruationsstörningar och så kallade hyperandrogena tillstånd. Hormoners betydelse för kvinnlig sexualitet och beteende är ett annat fokusområde.

Forskningen är translationell och omfattar alltifrån experimentella in vitro studier till randomiserade kontrollerade kliniska behandlingsstudier och populationsbaserade registerstudier.

Den kliniska forskningen görs på Kvinnohälsan, Karolinska, Solna och den experimentella delen i Bioclinicum, Karolinska Institutet.

Selektion av pågående forskningsprojekt

  • Effekter av testosterontillskott på fysisk prestation och beteende hos friska kvinnor - en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie

Syftet med studien är att undersöka effekten av måttlig testosteronförhöjning på aerob och anaerob prestationsförmåga, muskelstyrka, kroppssammansättning och beteende hos unga friska vältränade kvinnor i en randomiserad, placebokontrollerad studie. I muskelbiopsier studeras förändringar i morfologi, enzymer och markörer för muskelproteinsyntes. Studieresultaten kommer att ha en avgörande betydelse för internationella regelverk om endogen hyperandrogenism hos elitidrottskvinnor.

  • Nyupptäckta mekanismer och behandlingar av hormonella och metabola störningar hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom

I detta projekt studeras om störningar av den biologiska dygnsklockan på cellnivå kan ha samband med PCOS och om behandlingar med livsstilsintervention samt metformin kan påverka den cellulära dygnsrytmen. Blodprov och vävnadsprov insamlas från endometrium, fettväv och muskelvävnad före och efter olika behandlingar. Studien kan leda till ny förståelse om uppkomsten av PCOS samt nya behandlingsprinciper.

  • Effekter av immunomodulerande terapi på sviktande äggstocksfunktion hos kvinnor med autoimmun prematur ovariell insufficiens

Studien har som avsikt att undersöka om immunomodulerande terapi kan förbättra och eventuellt normalisera äggstocksfunktionen hos kvinnor i fertil ålder med autoimmun sjukdom samt påvisad prematur ovariell insufficiens. Idag finns ingen verkningsfull fertilitetsbehandling för denna patientgrupp annat än äggdonation.

  • Effekter av insulin och androgener på in vitro decidualisering av humana endometriella stromaceller

Huvudfokus i detta projekt är att karaktärisera effekten av insulin och androgener på differentieringen av humana endometriella stromaceller. Resultaten av studien kommer att ge ökad kunskap om betydelsen av hyperinsulinemi och hyperandrogenism för subfertilitet och ökad risk för graviditetskomplikationer hos kvinnor med fetma och PCOS.

 

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • ALF
  • Cancerfonden
  • Centrum för idrottsforskning
  • KI-fonder
  • CSTP (Clinical Scientist Training Program)

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen