Tuberkulos: Studier av immunsvar och nya behandlingsstrategier – Susanna Brighenti forskargrupp

Vår forskargrupp studerar immunsvar vid tuberkulos med syftet att utveckla nya behandlingsstrategier för svårbehandlad sjukdom.

Fotografi av grupp av människor som står uppradade bredvid varandra.
Susanna Brighentis forskargrupp vid CIM, MedH. Foto: Amalia Kewenter

Om vår forskning

Vår forskargrupp studerar sjukdomsutveckling vid tuberkulos. Vi studerar hur vi kan stärka immunförsvaret med en viss typ av preparat som kan modulera funktionen av immunceller, vilka är viktiga för att kontrollera eller avlägsna TB infektion. 

Tuberkulos är en luftburen bakteriell lungsjukdom. Ett allvarligt hot mot den globala infektionskontrollen är utveckling av antibiotikaresistens, framför allt då spridning av multidrogresistent tuberkulos. Dessa bakteriestammar är resistenta mot många, eller ibland samtliga befintliga antibiotika som används idag för att bota sjukdom.

Tuberkulosbakterien har utvecklat strategier för att blockera effektiv aktivering av immunceller. Tanken är att den grupp preparat vi utvärderar, ska motverka denna blockering och låsa upp och stärka immunsvaret. Detta kan stödja befintlig antibiotika behandling och påskynda utläkning av sjukdom.

Mer information om forskningen i Susanna Brighentis grupp finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen