Molekylär grund för genreglering av sjukdomar – Carsten Daubs forskargrupp

Vi fokuserar på att förstå den molekylära grunden för genreglering av sjukdomar, specifikt relaterat till inflammation. Vårt arbete inkluderar genom-omfattande analys av genuttryck från patientprover med olika RNA-sekvensering. Med bioinformatikanalys identifierar vi de beståndsdelar som ligger bakom de observerade skillnaderna i uttryck hos de sjuka patienterna samt de kliniska fenotyperna associerade till dessa uttryck.

Publikationer

Utvalda publikationer

Nyckelord:
Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203) Cancer och onkologi Endokrinologi och diabetes
CD
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-07-01