Oscar Fernandez-Capetillos forskargrupp

Fernández-Capetillos forskargrupp använder sig av cellbaserade fenotypiska screeningsmetoder med syftet att utveckla nya läkemedel. Då målinriktad läkemedelsutveckling länge varit i fokus inom läkemedelutveckling har fenotypiska screeningsmetoder förummats, men de senaste åren har metoden lett till några av de viktigaste medicinska framstegen för vårt samhälle. Med hjälp av automatiserad mikroskopi designar laboratoriet fenotypiska screener som syftar till att efterlikna olika sjukdomstillstånd.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Medicinsk genetik
OF
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-14