MINT – Klas Karlgrens grupp

MINT-gruppen fokuserar på forskning inom medicinsk utbildning och i synnerhet pedagogiska möten, simulering och digitala verktyg för att stödja lärande.

Medical equipement

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen