Injuries Social Aetiology and Consequences (ISAC) – Lucie Laflammes forskargrupp

Skador rankas högt som orsak till dödlighet och sjuklighet över hela världen med uppskattningsvis 4,8 miljoner människor som dör varje år till följd av skador. Ytterligare 973 miljoner människor drabbas av skador som kräver sjukvård av något slag. Vår vision är att ge ett betydande och originellt vetenskapligt bidrag till skadestudier och i slutändan social rättvisa i hälsa, fattigdomsbekämpning och säker utveckling genom evidensbaserad skadeförebyggande och kontroll.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen