Forskargrupp Johan Ärnlöv

Min forskargrupp undersöker olika aspekter av det farliga samspelet mellan njursjukdomar och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen. Vi arbetar med ett flertal nationella och internationella studiematerial för att uppnå våra mål. Vårt kommande huvudprojekt kommer att fokusera på betydelsen av vår tarmflora för uppkomsten av njursjukdomar.

Forskningsprojekt

Samspelet mellan tarm, njure och hjärtkärlsystemet- betydelsen av mikrobiomet

Hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar orsakar stort lidande för de drabbade patienterna och höga kostnader för samhället. Trots detta är orsakerna bakom kopplingen mellan njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom är fortfarande till stor del inte klarlagda. 

Vår förståelse av betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora (det sk mikrobiomet) för utvecklingen sjukdom blir allt större. Epidemiologiska studier har visat en förändrad bakterieflora i tarmen och urinvägarna vid sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes, njursjukdom, och hjärtkärlsjukdomar.  Med modern teknik kan man nu få en fullständig bild av mikrobiomet. Genom att analysera tarmbakteriernas DNA, kan man  kartlägga hela mikrobiomet och dess variation. Med en mer detaljerad kartläggning av bakteriernas DNA är det också möjligt att studera tarmbakteriernas funktion, dvs vilka enzymer och proteiner som bakterierna tillverkar.

Vi avser att studera betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora för utvecklingen av njursjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar i upp till 10 000 studiedeltagare i den stora och världsunika SCAPIS-studien. Deltagarna i SCAPIS är mycket noggrant karaktäriserade med avseende på skador i njurarna och hjärt-kärlträdet. Vi kommer också att skapa en unik databas med detaljerad information om proteiner och metaboliter i avföring, blod och urin vilket kan leda till helt nya upptäckter på vilket sätt tarmfloran påverkar resten av kroppen. Vi kommer att använda ny och avancerad statistik (baserat på artificiell intelligens) för att få svar på våra forskningsfrågor.

Forskningsprojektet kan leda till en ökad förståelse för kopplingen mellan njursjukdom och hjärtkärlsjukdom vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad riskbedömning och en mer effektiv förebyggande behandling av dessa folksjukdomar.

Samverkan

Vi är involverade i ett flertal internationella samarbeten tex

och samarbetar även med många individuella forskare, både nationellt och internationellt.

Forskningsstöd

  • Vetenskapsrådet
  • Hjärtlungfonden

Publikationer

Utvalda publikationer