Cancerbioinformatik – Nick Tobins team

Vårt arbete involverar integration av flera omics-datatyper med klinisk-patologisk information för att kunna utföra högkvalitativ translationell forskning med fokus på bröst- och pancancer. Specifikt är vi intresserade av: (i) Att belysa det adderade prognostiska eller behandlingsförutsägande värdet av molekylära biomarkörer (inklusive gensignaturer) utöver det som används av rutinmässig klinisk diagnostik (ii) Förstå cellcykelbiologi från ett pancancer-omicsdataperspektiv

Publikationer

Utvalda publikationer