Specifika immunreaktioner och deras roll vid reumatisk sjukdom – Forskargrupp Vivianne Malmström

Vår forskning syftar till att identifiera specifika immunreaktioner vid reumatisk sjukdom. Vi utvecklar metoder för att följa både B och T-celler i patientprover över tid för vi tror att sådan information kan komma till klinisk nytta.

Specifika immunreaktioner och deras roll vid reumatisk sjukdom

I vår forskningsgrupp så fokuserar vi på att studera T och B-celler vid en rad olika reumatiska sjukdomar, t ex vid reumatoid artrit (RA), psoriasis artrit (PsA), myosit, lupus, och ANCA vaskulit. Vi tycker att det är en styrka, för vi kan då identifiera både generella och sjukdomsspecifika immunreaktioner. Vi utvecklar metoder så att vi kan följa specifika immunreaktioner över tid i uppföljningsprover.

Vår forskning möjliggörs tack vare ett nära samarbete med reumatologi-klinikerna på både K och ASC (akademiskt specialistcentrum).

Idag behandlas många av dessa patientgrupper på ett snarlikt sätt, med generell immundämpande behandling, men i framtiden vill vi kunna bota och t o m förhindra sjukdom. Ett första steg i den utvecklingen blir att identifiera vilka T och B-celler som driver sjukdomen, och att hitta gemensamma nämnare mellan patienter med samma diagnos.

Pågående forskning

I våra forskningsprojekt studerar vi bland annat;

  • Autoreaktiva T-celler och deras fenotyp och TCR-repertoar i blodet från RA och vaskulit-patienter över tid.
  • Autoreaktiva B-celler och deras fenotyp och BCR-repertoar i blodet från RA och SLE-patienter över tid.
  • T-cellsfenotyp och transkriptomik i inflammerade leder i RA och PsA.
  • T och B-cellsdistribution och fenotyp i inflammerade njurar i vaskulit och lupus nefrit.
  • Hur lymfocyter påverkas vid olika DMARD-behandlingar.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Immunologi inom det medicinska området Reumatologi och inflammation
VM
Innehållsgranskare:
2024-04-02