Helleday-laboratoriet  fokuserar på att utnyttja defekter i DNA-skaderesponsen och metabolismen för att utveckla nya behandlingsmetoder

Vårt multidisciplinära team består av molekylärbiologer, läkemedelskemister, farmakologer, biokemister och praktiserande läkare. Vår forskning fokuserar på att utnyttja cancercellers svaghet inom DNA-reparation och ändrad metabolism. Vi använder genetiska verktyg och tar fram prober för att kunna närmare studera identifierade målproteiner. Genom att selektivt inhibera DNA-reparation eller proteiner som är viktiga för tillväxt av cancerceller skräddarsyr vi nya behandlingsmetoder mot cancer.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen